Ödem

Ödem

Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Dess funktion är att transportera lymfa och att ansvara för

huvuddelen av kroppens immunförsvar. När den funktionen är nedsatt eller blockerad uppstår ödem.

 

Lymf Sveriges folder om Lymfödem, Lipödem och Dercum.

 

Lymfödem

En kronisk sjukdom som ger svullnad i lymfsystemet på grund av svaghet, skada eller sjukdom som inte klarar av att transportera bort tillräcklig mängd lymfa från vävnaden.

 

Primärt lymfödem orsakas av medfödd underutveckling eller svaghet i lymfsystemet. Det förekommer framförallt i benen.

 

Ett sekundärt lymfödem uppstår genom att ett normalt lymfsystem skadas genom trauma, operation, strålbehandling,

sjukdom, övervikt eller infektion. Den vanligaste orsaken är behandling av cancer med kirurgi och strålning. Lymfödem kan

uppstå allt ifrån några månader efter operation eller strålbehandling till flera år senare.

 

Symtomen är ökad trötthetskänsla,

tyngdkänsla och spänningskänsla i den drabbade kroppsdelen.

 

Sök hjälp så snart som möjligt eftersom det är lättare att behandla lymfödemet i ett tidigt skede. Om lymfa stannar kvar

i vävnaden kan nybildning av fettvävnad ske som inte går att behandla med traditionell lymfödembehandling. Ett alternativ

kan då vara fettsugning.

 

Den vanligaste metoden att diagnostisera lymfödem är med lymfscintigrafi via remiss av din läkare.


Till sidan om Lymfödem


Folder om lymfödem


Praktisk Medicin skriver om Lymfödem


Medibas skriver om Lymfödem

 

Vårdprogram för Lymfödem enligt Svensk föreningen för Lymfologi

 

Lymfödem, en översikt (Engelsk text)

 

Studie och disputation av Pia Klernäs, Lunds Universitet, "Välbehandlat lymfödem gav bättre rörelseförmåga och minskad tyngdkänsla"

 

Artikel Lunds Universitet, "Operation av lymfödem håller över tid och höjer livskvaliteten"

 

 

Lipödem

Är en kronisk, troligen ärftlig, störning i fettväven, i de mindre lymf- och blodkärlen. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och uppstår oftast vid en hormonell förändring, som pubertet, graviditet, klimakteriet, stress eller efter ett trauma.

 

Lipödem är inte någon fettdepå som beror på övervikt men viktvariationer har emellertid negativ inverkan. Hård träning och bantning påverkar inte heller och kan försämra sjukdomen.

 

Lymfscintigrafi är normal vid lipödem.

 

Eftersom orsaken inte är klarlagd, feldiagnosticeras lipödem ofta som fetma eller lymfödem.

 

Några tecken på lipödem är att fötterna är inte drabbade, fettvävnaderna stannar vid vristerna. Det gör ont när du drar

längs med skenbenet. Du är smärtkänslig i de drabbade områdena och får lätt blåmärken.

 

Hur kan sjukdomen lindras? Lymfterapi med kompression för att förhindra cellernas tillväxt och för att hjälpa det ansträngda

lymfsystemet. Djupandning och rätt andningsteknik skapar en bättre energiförbränning i kroppen och ger maximal

syretillförsel till alla celler i kroppen. Fettsugning tar bort smärtan men även bidrar till mindre höft- och knäbesvär och

ger möjlighet att röra sig.


Till sidan om Lipödem


Folder om lipödem


Lipödem på 1177.se Region Stockholm


Lipödem på 1177.se Region Kalmar län


Bräcke Diakonis Projekt om Lipödem


Praktisk Medicin skriver om Lipödem


Medibas skriver om Lipödem

 

Artikel om lipödem av docent Leif Perbeck i Läkartidningen 46/2017


Liposuction for the Treatment of Lipodema, Canada

Dercum

Denna sjukdom är autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden, med sina många övriga tillstånd. Därmed ställs det krav på en helhetssyn från den undersökande läkaren.

 

Derkums sjukdom drabbar framförallt kvinnor och innebär att patienten utvecklar mycket smärtsamma fettknölar i underhuden.

 

Smärtan delas upp i två olika typer, ytlig somatisk (kroppslig) smärta som främst beror på skador på huden eller andra ytliga vävnader. Det ger patienten djup somatisk smärta med dov, värkande, svårlokaliserad smärta som är mer ihållande. Den kan blockeras med tex morfin eller injektioner av kortison.

 

Vid framskriden sjukdom kan skelettvärken bli så svår att man har behov av rollator eller rullstol.


Till sidan om Dercum


Folder om Dercum

 

Artikel om Dercum av docent Birger Fagher och specialistläkare Håkan Brorsson i Läkartidningen 1996-04-11