Dercum

Dercum

Läs mer på sidan om ödem


Diagnoskod: diagnoskod ICD-10, E88.2A (Lipomatosis dolorosa)

Bakgrund

Dercum eller Dercums Disease, ofta förkortat DD
Den amerikanska neurologen Francis Xavier Dercum beskrev sjukdomen
1888. Lymfsystemets anatomi: Lymfsystemet består av lymfkärl och
lymfatiska organ (lymfkörtlar, mjälte, tonsiller, thymus) samt lymfatisk
vävnad i slemhinnorna. Lymfkärlen leder lymfan till det venösa
blodsystemet. Lymfatiska organ och lymfatisk vävnad bidrar till kroppens
immunförsvar och bildande av lymfocyter. Dercum är en kronisk sjukdom.


Dercums disease kan delas in i olika typer


Det finns likheter mellan lymfödem, lipödem och dercum. Det är inte alltid patienten får rätt diagnos.

Dercum ingår i samma diagnosgrupp som lipödem, painful adipos disorders.


Orsak

 • Dercum är en autoimmun och immunologisk sjukdom
 • Drabbar både kvinnor och män, men vanligare bland kvinnor
 • Orsaken är okänd
 • Lymfsystemet fungerar inte optimalt


Symtom

 • Sjukdomen är kronisk och smärtsam
 • Dercum debuterar ofta med snabb viktökning, ibland upp till 50% av startvikten
 • Inflammation i fettväven ger förhöjt infektionsvärde
 • Måttlig till svår kronisk smärta i fettväven
 • Ömmande- svår smärta i lipom, fettknutor
 • Smärtan kan orsakas av att lipomen trycker på närliggande nerver
 • Det kan uppkomma måttlig till svår kronisk skelettvärk
 • Oförklarliga blåmärken då tillväxt av blodkärl ibland förekommer
 • Tillväxt av bindväv kan ge smärtsam bindvävsinflammation
 • Kroniskt trötthetssyndrom är vanligt förekommande men också orkeslöshet
 • Kognitiva svårigheter, minnet och fokusering/koncentration
 • Huvudvärk, både migrän och spänningshuvudvärk
 • Underlivssmärtor
 • Symtomen kan både komma smygande och plötsligt
 • Ljud- och ljuskänslig
 • Fettknölar kan förekomma vid svår fetma utan att man har dercum men dessa fettknölar gör inte ont.


Behandling

Finns ingen bot men symtomlindring kan vara:

 • Kompressionskläder
 • Andningsövningar
 • Smärtlindrande medicin
 • Bassängträning i varmvatten
 • Qigong
 • Lymfmassage, lymfapress
 • Kirurgisk behandling
 • Antiinflammatorisk kost


Komplikationer/kan förvärra

 • Felaktig träning (hård träning)
 • Sömnlöshet
 • Stress
 • Trauma
 • Rosfeber
 • Narkos
 • Kan leda till funktionsnedsättning och arbetsoförmåga
 • Svårt att klara fysisk aktivitet och blir orörliga
 • Svårt att gå ner i vikt på de drabbade områdena
 • Gastric bypass hjälper inte mot Dercum
 • Svårt att hitta kläder
 • För små stolar eller sittplatser i offentliga rum
 • Fetmastigmatisering till följd av samhällets rådande normer
 • Försämrad livskvalitet


Fakta hämtad från:

https://lymfterapi.com/om-sjukdomar/dercum/
http://dercum.se/

http://lymfologi.se/

https://www.fatdisorders.org/dercums

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/11/Lipodem--en-ofta-forbisedd-men-behandlingsbar-sjukdom/


Folder om Dercum Informationen här från denna sida finns som en folder att skriva ut fram och baksida och vika på mitten. Skriv gärna ut och ta med till sjukvården på din ort.