Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Lymf Sverige

Vill du bli kontaktperson i din region? Skriv och berätta det för oss här eller ring 070-652 74 73.


Vi söker kontaktpersoner som vill göra skillnad i vården och hjälpa andra medlemmar vidare till rätt insatser. Vi söker dig med Lymfödem, Lipödem, Dercum, är anhörig till dessa eller att du vill bidra ur annat perspektiv.

Jag engagerar mig i Lymf Sverige


Jag är ser fram emot att vara med och göra skillnad. Göra skillnad genom att stötta andra med ödemsjukdomar på sin väg mot att hitta rätt med egenvård och kontakter med sjukvården. Jag har själv lipödem, och där är jag mer insatt, men alla är så klart välkomna att kontakta mig så hittar vi vägar framåt. Jag är också delaktig som patientrepresentant i utvecklingen av vård vid Lymfödem, Lipödem och Dercum inom region Östergötland.


Jag engagerar mig i Lymf Sverige


Jag har valt att engagerar mig för att alla med lipödem skall få den hjälp och behandling som de behöver för att kunna leva ett normalt liv.

Jag engagerar mig i Lymf Sverige


Jag engagerar mig som kontaktperson i Lymf Sverige för att vi tillsammans kan göra skillnad. Jag har kämpat för att få vård i 20 år. Jag har fått nog, sjukvården behöver lyssna och ge vård som gör nytta. Ödem är inte fetma, ödem ska behandlas som ödem. Vi med ödem behöver bemötas med respekt för att det är en utmaning att leva med ödem.

Jag engagerar mig i Lymf Sverige


Trots intensiv, regelbunden träning och mer än 30 läkare som konsulterats i Europa det var först vid 31 års ålder som jag hörde om lipödem. 10% kvinnor har lipödem och jag alltid kände mig ensam med de här symptomen.


Jag bestämde mig att engagera mig i detta förbund för att skapa medvetenhet om Lymfödem, Lipödem och Dercum.


Lipödem, är en sjukdom alla ser men få känner till.

Jag engagerar mig i Lymf Sverige


Jag engagerar mig för att det är viktigt att vi med ödem sjukdomar får rätt hjälp och vård.Det finns en stor okunskap när det gäller dessa sjukdomar och hur det hänger ihop och vården är obefintlig då det oftast tas för fetma eller feldiagnoser.Alla har rätt till lika vård och 10 % av kvinnor lider av lipödem. Mörker talet är stort.


Det är dags att vända på det och våra barn och ungdomar ska få rätt hjälp och vård i tid. Innan det går för långt. Och vi med ödem ska få en livskvalitet.

Jag engagerar mig i Lymf Sverige


För att svensk sjukvård inte omfattar lymfsystemet. Ingår inte utbildning, ingen upphandling av vård. Ödempatienter tar inte mediciner dvs inget forskningsanslag, lågt investeringsintresse. Däremot påverkas lymfsystemet av mediciner som t ex blodtryck men vem kan det? Kompressionskläder och 7 dagars intensivbehandling för ödem på klinik är inte lyx.


Jag har ärvt lipödem, mitt barnbarn ska inte stå utanför svensk sjukvård. Eller vårdas i Tyskland likt mig, med egna medel. Det här är inte en klassfråga.