Föreläsningar lipödem 2020

Föreläsningar

Den 12 oktober 2020 arrangerade Lymf Sverige En eftermiddag med lipödem genom Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD, på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Ett mycket stort intresse med många anmälningar glädjer oss med tanke på att frågan om diagnos, bemötande och behandling vid lipödem är mycket aktuell med tanke utvecklingen av vård vid lipödem.


Det rådde en del tekniska problem vilka låg utanför Lymf Sveriges kontroll. Vi beklagar verkligen. Vi har ordnat nya inspelningar utan störningar som du kan se här nedan.


”Fettsugning medför att livskvaliteten förbättras genom att smärta
och tendensen att få blåmärken minskar och att den fysiska
rörligheten ökar. Ingreppet som kan göras i lokalbedövning eller i
narkos är säkert och allvarliga komplikationer är mycket sällsynta.”


”Att undanhålla de lipödempatienter som har den allra sämsta
livskvaliteten från ett multiprofessionellt omhändertagande inklusive
fettsugning i offentlig regi är inte förenligt med hälso- och
sjukvårdslagens andemening om prioritering av de med störst
behov av sjukvård.”

Citat från Metodrådet i Sydöstras

rapport om Fettsugning vid lipödem, 10 juni 2020.13.00-13.05 Välkommen och kort presentation av Lymf Sverige och eftermiddagen,
IngMarie Bohmelin, ordförande Lymf Sverige förbundet för lymfödem, lipödem,
dercum


13.05-14.30 Vad är lipödem, hur diagnosticeras och behandlas det?
Leif Perbeck; Docent Karolinska Institutet, Stockholm


14.30–14.45 Kaffe


14.45–15.00 Bemötande i sjukvården. IngMarie Bohmelin, Lymf Sverige


15.00–16.00 Laser-assisterad fettsugning (Smartlipo) vid lipödem - vår erfarenhet av dess möjligheter och begränsningar.
Vilyam Melki MD, PhD, Överläkare ESTETIKUM, Uppsala


Se föreläsningarna i länkar här på sidan. Presentationerna som används i föreläsningarna finns att hämta i pdf-format nedan under respektive föreläsare.

IngMarie Bohmelin

Ordförande Lymf Sverige

Spetspatient lipödem


Länk till välkomstpresentationen


Länk till föreläsningen om bemötande vid lipödem


Länk till presentationen om bemötande vid lipödem som pdf.

Leif Perbeck Docent

Karolinska Institutet Stockholm


Länk till föreläsningen om diagnosticering och behandling av lipödem. Föreläsningen riktar sig till professionen, men alla som är intresserade kan ta del av den.


Länk till presentationen om diagnosticering och behandling vid lipödem som pdf.


Länk till fallbeskrivning  kvinna 54 år

Före operation

Efter två operationer


Vilyam Melki PhD MD

Estetikum Uppsala


Länk till föreläsningen om kirurgi  med laserassisterad fettsugning vid lipödem.


Länk till presentationen om kirurgi med laserassisterade fettsugning vid lipödem som pdf.